Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Dotacje

BIUROPROJEKTOW.PL IZABELA FELCYN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, pn.: „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu budowlanym procesem inwestycyjnym w firmie biuroprojektow.pl sposobem na wzrost odporności na uwarunkowania zewnętrzne”.


Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w firmie, w tym AI, przez zakup usług programistycznych w celu przygotowania systemu do zarządzania budowlanym procesem inwestycyjnym.


Projekt pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:


Wskaźniki produktu:Wskaźniki rezultatu:Wartość projektu: 300 000,00 zł
Dofinansowanie: 255 000,00 zł


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19