Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

CO ZAWIERA PROJEKT

Dokumentacja projektu gotowego składa się z:

 

Każdy z projektów zawiera opis techniczny oraz komplet rysunków.


Projekt architektoniczny obejmuje:

 

Projekt konstrukcyjny składa się z:

 

Projekt instalacji wewnętrznych zawiera obliczenia, bilanse oraz wykazy i rysunki przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji.
Wszystkie projekty branżowe autoryzowane są przez uprawnionych w swojej specjalności projektantów.
Do dokumentacji projektowej załączone są kopie uprawnień wszystkich projektantów oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych. Każdy projekt jest wykonany zgodnie z najnowszymi normami wynikającymi z prawa budowlanego.