Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Jesteś posiadaczem własnej działalności gospodarczej i planujesz przeznaczyć część swojego domu na biuro? A może kupiłeś dom, w którym chcesz urządzić przedszkole? Chcąc zmienić sposób użytkowania budynku lub jego części musisz pamiętać o tym, że należy zgłosić to w Wydziale Administracji Budowlanej na 30 dni przed rozpoczęciem prac remontowych. Dodatkowo zmiana sposobu użytkowania możliwa jest jedynie wtedy, kiedy nie otrzymamy sprzeciwu ze strony urzędu.

 

Co dokładnie zalicza się jako zmiana sposobu użytkowania budynku? Prawo budowlane mówi o tym, że zmiana sposobu użytkowania lokalu polega na podjęciu lub zaniechaniu działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. W zapisie użyto zwrotu „w szczególności”, co oznacza, że wymienione zmiany są przykładami. Ostatecznie najważniejsze jest to, jak zmieni się przeznaczenie lokalu oraz jakie będą od niego oczekiwania po tej zmianie.

 

Wymagane dokumenty

 

Do uzyskania zgody razem z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany w czterech egzemplarzach oraz stosowne decyzje i pozwolenie poparte specjalistyczną opinią. Dokładniej chodzi o:

 

 

Opłaty

 

W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych inwestor zwolniony jest z ponoszenia jakichkolwiek opłat skarbowych. Natomiast dla pozostałych budynków opłaty wynoszą połowę stawki, którą uiszcza się ubiegając się o pozwolenie na budowę.

 

Termin załatwienia sprawy

 

Termin rozwiązania postępowania wyjaśniającego nie powinien przekraczać 30 dni od daty jego rozpoczęcia. Kiedy pozwolenie na budowę nie zostanie wydane po upływie 65 dni, a odpowiedzialność za opóźnienie leży po stronie organu, nakładana jest na niego kara za każdy dzień zwłoki. Zapis ten nie dotyczy przedsięwzięć, przy których konieczne jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000.

 

Odwołanie od decyzji

 

Kiedy otrzymamy decyzję nie spełniającą naszych oczekiwań, możliwe jest odwołanie się od niej u Wojewody nie później niż w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

 

Data: 27.05.2016
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290