Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Na co zwrócić uwagę przy charakterystyce energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna budynku polega na określeniu jego parametrów energetycznych poprzez ocenę szczelności budynku, jego instalacji wewnętrznych oraz wykorzystywanych przez niego źródeł energii. Ustalenie parametrów potrzebnych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest jednak często trudne ze względu na niejasne zapisy zawarte w aktualnych przepisach dotyczących zasad przygotowywania tego dokumentu. W tym artykule przeczytacie podstawowe informacje na temat charakterystyki energetycznej budynku oraz dowiecie się na co zwrócić uwagę przy obliczeniach, aby uniknąć nieścisłości.

 

Głównym dokumentem dotyczącym charakterystyki energetycznej budynku jest ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, w której zawarte są informacje na temat sposobu w jaki powinno być sporządzane świadectwo charakterystyki energetycznej oraz wskazówki dotyczące kontroli systemów grzewczych i klimatyzacyjnych w budynkach. W akcie znalazły się także regulacje dotyczące centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 

1 stycznia 2014 roku na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyznaczona została maksymalna wartość wskaźnika EP, określającego roczne zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną. Procedura obliczania parametrów energetycznych została ustalona w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 roku. W dokumencie podane zostały dwie metody:

 

 

Metoda zużyciowa może zostać zastosowana w przypadku gdy:

 

 

Podstawowymi parametrami wykorzystywanymi w charakterystyce energetycznej budynku są:

 

 

W rozporządzeniu z 27 lutego 2015 podany został także algorytm potrzebny do charakterystyki energetycznej budynku określanej przy użyciu metody obliczeniowej. W związku z niejasnościami wynikającymi z przepisów przy sporządzaniu świadectwa należy pamiętać o tym, że:

 

 

Data: 21.03.2016
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200, http://www.izolacje.com.pl