Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Gdzie możemy usytuować budynek na działce?

Budując dom musimy pamiętać o wielu przepisach i normach, między innymi o dozwolonych odległościach pomiędzy budynkiem i jego elementami a granicami działki, zarówno przy budowie, jak i rozbudowie oraz nadbudowie domu. Ważne jest także, aby zwrócić uwagę na drzewa znajdujące się na działce, lub które zamierzamy dopiero posadzić, gdyż przepisy regulują dozwolone dla nich odległości od elementów infrastruktury technicznej oraz budynków. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy spis wszystkich najważniejszych zasad dotyczących usytuowania budynku na działce.

 

Standardowe odległości od granicy działki

 

 

Niektóre elementy budynku mogą być zbliżone do granicy działki do odległości 1,5 m,  np. okapy, gzymsy, balkony lub daszki nad wejściem oraz galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie czy rampy.

 

Usytuowanie budynku bliżej granicy

 

Istnieje możliwość usytuowania budynku na granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy. Takie umiejscowienie budynku jest dopuszczalne, gdy:

 

 

W takich sytuacjach ściana przy granicy nie może mieć otworów okiennych i drzwiowych oraz musi spełniać warunki nasłonecznienia lub ochrony przeciwpożarowej.

 

W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, jest też możliwość uzyskania pozwolenia na wybudowanie ściany na granicy z sąsiednią działką budowlaną pod warunkiem, że ściana leżąca w pasie o szerokość 3 m wzdłuż granicy nie będzie większa oraz będzie całkowicie przylegała do już istniejącego budynku lub projektowanego na sąsiedniej działce. Oznacza to, że będziemy mogli wybudować budynek na granicy tylko jeżeli wcześniej zrobił to nasz sąsiad. W sytuacji gdy na obu działkach nie został postawiony budynek, a właściciele nie otrzymali jeszcze pozwolenia na wybudowanie przy granicy, przepis ten nie będzie obowiązywał.

 

Rozbudowa i nadbudowa domu

 

Rozbudowa już istniejącego domu umiejscowionego w odległości mniejszej niż 3-4 m od granicy działki budowlanej jest możliwa, jeśli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy zachowane będą jego wymiary. Przepisy zezwalają jedynie na rozbudowę części budynku, która oddalona jest od granicy o minimum 3 m. Część bliżej granicy nie może zmienić swojego rozmiaru. Jest to sztuczny przepis, który ulega zmianie przy następnych uregulowaniach dotyczących nadbudowy, co wskazuje na brak konsekwencji w ustalaniu zasad dotyczących rozbudowy.

 

Dalsze zapisy dopuszczają nadbudowę budynku zlokalizowanego w odległości mniejszej niż 3-4 m od granicy działki o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowie ściana w odległość mniejszej niż 4 m od granicy nie może mieć otworów drzwiowych i okiennych. Zatem w przypadku nadbudowy część budynku położona w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy może zmienić swój rozmiar, podczas gdy przy rozbudowie budynku jest to niemożliwe.

 

Odległości drzew od elementów infrastruktury technicznej

 

 

Odległości drzew od budynku

 

 

Ponadto ogrodzenia o wysokości 2 m powinny znajdować się w odległości 4 m od drzew, natomiast mury zaporowe czy tarasy w odległości 1 m.

 

Data: 17.05.2016
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422, http://muratordom.pl, http://poradnikogrodniczy.pl