Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Budownictwo pasywne i energooszczędne


Standard energetyczny budynku

Standard energetyczny budynku jest określany za pomocą wskaźnika E, nazywanego sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło. Wskaźnik ten określa ilość ciepła do ogrzania budynku w ciągu roku w odniesieniu do jego powierzchni lub kubatury. Określa się go w kWh/(m2 ∙ rok) lub kWh/(m3 ∙ rok). Wskaźniki E pozwalają na dokonanie dokładnej oceny standardu energetycznego budynku, w tym również instalacji grzewczej. Wyznacza się je na podstawie obliczeń cieplnych budynku oraz oceny jakości istniejącej instalacji grzewczej lub pomiarów rzeczywistego zużycia energii w budynku.

Czytaj więcej...