Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Wymogi dotyczące analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych źródeł energii

Nie wiesz czy analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych źródeł energii powinna być zawarta w projekcie budowlanym Twojego domu? W tym artykule dowiesz się w jakich przypadkach jest to konieczne, co powinno znaleźć się w samym dokumencie oraz w jaki sposób go uzyskać.

 

Czy analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych źródeł energii jest konieczna?

 

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokładniej jego zmianą, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych źródeł energii jeżeli są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wykorzystania takich systemów. Co to oznacza? Jedynie tyle, że jeżeli nasz budynek:

 

 

to analizy przeprowadzać nie musimy. Jeśli jednak jest to możliwe, a analizy nie przeprowadzimy, nie uzyskamy pozwolenia na budowę (PNB).

 

Co powinna zawierać  analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych źródeł energii?

 

  1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  2.  Dostępne nośniki energii,
  3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
  4. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
    • systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
    • systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
  5. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
  6. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

 

Jak pozyskać analizę wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych źrodeł energii?

 

W pierwszej kolejności projektant sporządzający dokumentację oraz projekt budynku powinien stwierdzić, czy analiza jest konieczna. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na przeprowadzenie analizy, wykonuje ją projektant lub osoba, która jest do tego uprawniona przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli konieczności wykonania analizy nie ma, projektant jest zobowiązany do umieszczenia stosownej adnotacji w dokumentacji budynku. Należy jednak pamietać, że organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek sprawdzić kompletność projektu oraz zweryfikować istnienie jak i wykonanie analizy.

 

Data: 17.05.2016
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462, http://www.budownictwo.abc.com.pl