Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Zmiany w projekcie

Każdy z projektów które mamy w ofercie, podlega ochronie praw autorskich. Do każdego projektu domu lub garażu dołączamy listę zmian, które można wprowadzać za zgodą autora.

 

Zakres dopuszczalnych zmian jest zależny od projektu domu i pracowni architektonicznej, która dany projekt opracowała.

 

Do najczęściej występujących zmian, zaliczyć można:

 

Należy pamiętać, że niektóre ze zmian są łatwe do wprowadzenia, i nie mają wpływu na konstrukcję budynku, ale są też zmiany które będą powodowały konsekwentnie wprowadzenie kolejnych. Łatwe do wprowadzenia są np.: zmiana wielkości i usytuowania okien i drzwi, zmiana układu ścian działowych. Jedną z bardziej pracochłonnych dla projektanta zmian, jest zmiana materiałów konstrukcyjnych ścian. Najczęściej takie zmiany powodujące zmianę grubości ściany powodują konieczność poszukania innego rozwiązania niektórych detali architektonicznych.  Innym przykładem może być zmiana ściany jednowarstwowej np. na trójwarstwową. Taka sytuacja wymusza zwykle przeprojektowanie fundamentów i stropów oraz zmianę sposobu oparcia konstrukcji dachowej.


Zmiany trudniejsze to przede wszystkim zmiany w konstrukcji budynku, np.: zamiana domu parterowego na piętrowy czy zmiana wymiarów domu lub technologii. Tego typu modyfikacje są kosztowne na etapie adaptacji projektu. Najlepiej zdecydować się na zakup projektu który spełnia wszystkie wymagania inwestora.