Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Na czym polega adaptacja projektu

Decydując się na zakup projektu gotowego, należy pamiętać o jego adaptacji. Jest ona konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę a wykonują ją lokalni projektanci z uprawnieniami. Celem adaptacji projektu gotowego jest jego dostosowanie do lokalnych warunków oraz do potrzeb inwestora.

 

Czym jest adaptacja projektu gotowego


Adaptacja projektu gotowego obejmuje jego dostosowanie do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku, do otrzymanej w Urzędzie Miasta lub Gminy Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Projektant opracowuje więc zagospodarowanie danego terenu łącznie z umiejscowieniem na planie projektowanego budynku. Dodatkowo opracowany plan zawiera wrysowane przyłącza instalacyjne. Część projektów musi być również dostosowana do zmieniających się wymogów prawa budowlanego, m.in. wymogi dotyczące izolacyjności ścian. Każdy projekt gotowy musi zostać sprawdzony pod względem obliczeniowym, tzn. projektant dostosowuje konstrukcję w zależności od stref obciążeń konstrukcyjnych.

Adaptacja obejmuje również pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji.

Dodatkowo, adaptacja obejmuje również dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora. Do takich zmian zaliczyć można: rozmieszczenie i wymiary okien i drzwi, przesunięcia lub likwidacje ścianek działowych czy też zmiana kąta nachylenia dachu. Wykaz zmian dopuszczalnych w projektach gotowych umieściliśmy tu >>

Należy podkreślić, że projekty gotowe są objęte prawem autorskim. Oznacza to, że wprowadzanie zmian w projekcie wymaga zgody autora projektu. Biuroprojektow.pl do każdego projektu dostarcza zgodę na przeprowadzenie najczęstszych zmian w projekcie, powiększoną o ewentualne zgody na inne zmiany, które inwestor planuje. Dokument ten otrzymujecie Państwo bezpłatnie.

 

Czas potrzebny do zaadaptowania projektu

 

Czas ten w każdym przypadku jest inny. Wpływ na to ma przebieg zorganizowania formalności. Zazwyczaj adaptacja trwa dłużej niż miesiąc.

 

 

Ile kosztuje adaptacja projektu

 

Każdorazowo koszt ten ustalany jest indywidualnie ponieważ uzależniony jest od zakresu i ilości zmian wprowadzanych do projektu.

Biuroprojektow.pl współpracuje z projektantami posiadającymi niezbędne uprawnienia do wykonywania adaptacji projektów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą wykonania adaptacji, zapraszamy do kontaktu >>Kto może zaadaptować projekt gotowy


Decyzja dotycząca wyboru projektanta adaptującego należy do inwestora. Warunkiem jest, aby projektant posiadał uprawnienia i należał do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

Warto zdecydować się na współpracę z lokalnym projektantem, głównie ze względu na łatwiejszy kontakt i jego znajomość lokalnych uwarunkowań gruntowych itp.

Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego i przygotowujący projekt zagospodarowania działki, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym uważany jest za projektanta danego budynku. Ponosi on pełną odpowiedzialność za zakres i poprawność adaptacji projektu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Każdy projekt gotowy musi zostać podpisany i sygnowany pieczątką projektanta adaptującego.

 

Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji

 

Podstawą adaptacji jest oczywiście projekt gotowy. Należy dostarczyć go projektantowi w 4 egzemplarzach.

Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

- wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danej działki został on opracowany, lub warunków zabudowy;  

- projekt domu spełniający warunki zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy,

- akt notarialny działki,

- warunki podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej (na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę nie jest konieczne dołączenie projektu instalacji przyłączy),

- mapę do celów projektowych, którą uzyskamy od geodety (koszt ok. 500 zł),

- warto także zlecić wykonanie dokumentacji geologicznej, zwłaszcza jeśli w sąsiedztwie nie ma zabudowań.