Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Budownictwo pasywne – o co w tym chodzi?

Tematyka budownictwa energooszczędnego i pasywnego w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Wynika to również z dyrektyw Unii Europejskiej, która dąży do zmniejszania zapotrzebowania na energię w poszczególnych krajach.

 

Czym więc są budynki pasywne?

 

Dom pasywny definiuje się jako budynek o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrz. Komfort termiczny zapewniony jest przez tzw. pasywne źródła energii, do których zalicza się m.in.: ciepło wytwarzane przez ludzi, urządzenia energetyczne, ciepło powstające na skutek nasłonecznienia budynku czy też ciepło odzyskane z wentylacji. Domy pasywne, to z założenia budynki nie wymagające autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania.

Termin „pasywny” wynika z braku aktywności w dostarczaniu konwencjonalnej energii z zewnątrz. Budynki wykorzystują więc zainstalowane urządzenia do pobierania energii, np.: panele fotowoltaiczne czy urządzenia wykorzystujące energię wiatrową. Nie oznacza to jednak, iż stosowanie tych urządzeń pozwoli uzyskać standard domu pasywnego.

Żadna z obecnie dostępnych definicji domu pasywnego nie określa konkretnie jak powinien być on zbudowany lub jak powinien wyglądać dom pasywny. Założeniem jest jednak, aby wykorzystać w maksymalnym stopniu efektywność energetyczną głównie przez:

Standard domu pasywnego można uzyskać tylko przez zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych uwarunkowań.

 

Czy budownictwo pasywne jest drogie?

 

Podstawową różnicą w odniesieniu do tzw. budownictwa tradycyjnego,  jest stosowanie materiałów o lepszych parametrach cieplnych. Obecnie mówi się o 15% różnicy w kosztach budowy domu pasywnego i domu budowanego tradycyjnymi metodami. Kwota ta wynika głównie z:

 

Korzyści

 

Dla osób które chcą wybudować dom energooszczędny lub pasywny, wprowadzono programy dofinansowania do kredytu, w których można otrzymać nawet do 40 000zł. O szczegółach można przeczytać tutaj.

Inwestor, który decyduje się na budowę domu pasywnego, zyskuje na obniżonych kosztach eksploatacyjnych budynku. Ostatnio przeprowadzone kalkulacje przez instytucje zajmujące się badaniami nad tego typu obiektami, wskazują, iż dla budynku o pow. 120m2, oszczędności mogą wynosić nawet do 5000zł rocznie.

Średni okres zwrotu inwestycji w dom pasywny w Polsce, to obecnie okres poniżej 10 lat przy uwzględnieniu stosowania dopłat oraz corocznych oszczędności. Po tym okresie Inwestor już tylko zyskuje, mieszkając w komfortowym domu.