Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Zwrot VAT za materiały budowlane przy budowie domu po 1 stycznia 2014 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoby fizyczne, które po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.

 

Warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o zwrot:

Urząd Skarbowy zwróci różnicę między stawką 22% lub 23% i 8%, ale tylko za te materiały budowlane, na które wzrosła stawka po 1 maja 2004 roku. W grupie tych materiałów znajdziemy między innymi: okna, drzwi i ościeżnice, tapety, płytki ceramiczne, wyroby sanitarne, dachówki, cement, gipsy i kleje do płytek, płyty chodnikowe, kotły centralnego ogrzewania, grzejniki, cegły, siatki i ogrodzenia a także wanny żeliwne i emaliowane. Dokładne zestawienie materiałów zawiera Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z dnia 27 września 2010 r).

Podstawą do rozliczenia z Urzędem Skarbowym są faktury wystawione dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę. Ważne jest, aby w przypadku faktur opłacanych przelewem, przedstawić również potwierdzenia zapłaty. Na podstawie faktur należy samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego obliczyć kwotę zwrotu VAT.

Wniosek o zwrot wydatków składa się raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienia do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

 

Źródło: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.